Om ejendommen

Ejendommen på hjørnet af Vesterbrogade og Pile Allé er en klassisk københavnsk ejendom bygget i 1907-08.

Ejendommen har 5 etager (med loft som 6. etage) og fire opgange. Der samlet boligareal på 4.238 m2 og 717 m2 erhverv. Ejendommen har 41 lejemål: 36 andelslejemål til beboelse og en andelserhvervslejlighed, herudover én lejelejlighed og tre erhvervslejemål.

Ejendommen er opført i 1907/08, men historien begynder tilbage i 1700 tallet hvor området lå uden for Københavns volde og Rahbeks Alle var hovedvejen til Roskilde.

Først i 1776 blev Vesterbrogade videreført fra Platanvej op over bakken og fik status som hovedvej til Roskilde i stedet for Rahbeks Alle.

I starten af 1800-tallet starter udstykningen af området og vores matrikel udstykkes fra Ny Bakkehus på matrikel 64 som strækker sig fra Rahbeks Alle til Vesterbrogade med nuværende Pile Alle som grænse.

Omkring 1850 blev det lave byggeri på begge sider af Bakkegårds Alle opført og Overrestjustitsråd N.F. Schlegel køber vores matrikel og opfører en villa med facade mod Vesterbrogade. N.F. Schlegel var aktivt medlem af kommunalbestyrelsen og en af forkæmperne for at vi blev en selvstændig kommune.

N.F. Schlegel boede her til sin død i 1891 hvorefter huset blev solgt til Doktor Pontoppidan som fik indlagt de første toiletter i 1900.

I 1906 får Muremester N.P. & C. Larsen som har købt ejendommen af Doktor Pontoppidan godkendelse til at opføre huset som vi kender det i dag. Tegningerne til byggeriet blev udført af Arkitekt Lampe og hans assistent L. Olesen.

Huset blev indrettet med bageri og 4 små butikker mod Vesterbrogade samt beværtning og 2 små butikker mod Pile Alle.


N.F. Schlegels villa blev brugt af arbejderne under opførelsen af og først revet ned sendt i 1907. Vi fandt faktisk resterne af det gamle fundament i nogle af nedgangene til kældrene, da vi i 2006 lagde dræn ned.

I april 1909 er alle lejligheder for første gang leje ud til en årlig leje i nr. 189 og 191 på 500,- per halvår og 375,- per halvår i nr. 23.

Først i 1937 får lejlighederne badeværelser, centralvarme, varmt vand og efterfølgende lejligheder på 5. Sal i nr. 23 og 23a.
5. sal i nr. 189 og 191 blev fortsat primært brugt til tyende for ejendommens beboere.

I 1950 udbryder der brand i huset. Branden opstår i et atelier lejet af en kunstmaler, og tårnet længst mod syd blev så medtaget, at det ikke kunne genetableres. Resten af taget brændte, men tagkonstruktionen kunne stadig bruges, og der er derfor stadig spor efter ildens hærgen.

Ordene: ”Tre Tårne bar dette hus, det ene under branden faldt i grus, vi reparerer de sidste to” dateret maj 1951 af ”De friske Musketerer” fandt vi i 2005, da tårnene fik ny tagbeklædning og huset nyt tag mod gaden.

Om foreningen

 

Andelsboligforeningen Pilegården blev stiftet den 28. august 1984.


I 1983 fik ejendommens beboerforening tinglyst forkøbsretten til ejendommen og andelsboligforeningen AB Pilegården blev en realitet på den stiftende generalforsamling som blev afholdt i Pilekroen.
Foreningen har hjemme på matrikel nr. 64c af Frederiksberg med adresserne Vesterbrogade 189 - 191 samt Pile Alle 23 - 23 a.

 

Om boligerne


Ejendommens lejligheder spænder fra toværelses til seksværelses lejligheder.

 

Boliger til salg via mægler 

Nedenfor vises en oversigt over boliger til salg på Boligsiden.dk. Oversigten viser dermed automatisk om der er boliger til salg via ejendomsmægler i foreningen. Vises ingen boliger, skyldes det, at der p.t. ikke er boliger til salg via ejendomsmægler.